Zakup ubezpieczenia OC jest obowiązkiem każdego posiadacza pojazdu mechanicznego. Zdarza się jednak, że cena polisy znacząco przekracza planowane wydatki. W takich sytuacjach warto zapytać o ubezpieczenie OC na raty. Takie rozwiązanie pozwala na opłacenie polisy w kilku ratach, co znacząco odciąży domowy budżet. Jak w praktyce wygląda taka oferta?

Ubezpieczenie OC na raty – jak działa tego typu polisa?

Klasyczne ubezpieczenie OC to polisa obejmująca ochronę na rok czasu. Wraz z podpisaniem i opłaceniem polisy zaczyna się jej ważność. Polisa chroni przed konsekwencjami finansowymi kolizji i szkód wyrządzonych z winy posiadacza polisy na drodze. Brak ważnej polisy sprawia, że wszelkie szkody będzie trzeba opłacić z własnej kieszeni. Decydując się na ubezpieczenie OC na raty, ochrona ubezpieczeniowa zaczyna działać wraz z wpłaceniem pierwszej transzy. Jeśli z jakiegoś powodu pierwsza rata nie zostanie wpłacona wszelkie szkody wyrządzone na drodze pokryjemy z własnej kieszeni.

Kiedy warto zdecydować się na ubezpieczenie OC na raty? Oczywiście wtedy, kiedy składka polisy jest wysoka, a jej zapłacenie z góry może zachwiać domowym budżetem. Warto również wiedzieć, w jaki sposób obliczana jest składka – wysokość polisy zależy od wieku posiadacza pojazdu, ale również samego pojazdu, jego marki i pojemności silnika. Na obniżenie składki wpływają zniżki, które posiadacz polisy zbiera wraz z kolejnymi latami bezkolizyjnej jazdy.

Ubezpieczenie OC na raty – ryzyko dla ubezpieczyciela

Warto wiedzieć, że ubezpieczenie OC na raty jest dla ubezpieczyciela produktem problematycznym. Wystarczy bowiem opłacić jedną ratę, aby ochrona ubezpieczeniowa zaczęła działać. Nie płacąc kolejnych rat, dalej chroni ona samochód. Wśród najczęściej oferowanych propozycji jest więc ubezpieczenie w dwóch ratach, możliwe jest jednak znalezienie też opcji, w których płatność podzielona jest na 3-4 raty lub więcej.

 

 

 

 

Comments are closed.